THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR32267 - Nguyễn Thị Nhung

1 bình chọn

Em sống với bà, 2 bà cháu nương tựa nhau mà sống. Đi đâu làm gì răng xấu cũng bị chọc quê, em đi xin việc bị nhiều chỗ từ chối. Em tủi thân vô cùng luôn, nhiều đêm nằm khóc, chẳng dám nói với nội. Sợ nội đau lòng, nội thương xót. Em hy vọng chương trình sẽ mở ra cho em những cơ hội mới trong tương lai. Giúp 2 bà cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cám ơn nhà tổ chức!

Bình luận