THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR33583 - Võ Thị Lộc

1 bình chọn

Ước mơ của mình là được cười moi khi chụp hình. rang mình to nho không đều, lợi mình bi hô. Làm mình luôn mất tư tin khi giao tiếp va làm việc. Mình lun đeo khẩu trang.

Bình luận