THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR32336 - VI THỊ DIỆU

9 bình chọn

Răng mình bị thưa và hô nên mình không tự tin gặp gỡ nói chuyện với mọi người. Mình cũng chưa có điều kiện tài chính để chăm sóc tìm nụ cười mới cho bản thân. Nay có chương trình thẩm mĩ răng miễn phí mình tham gia mong muốn tim lai cuộc sống mới nụ cười mới.

Bình luận