THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR33914 - Trần Thị Hường

3 bình chọn

Em chào ban tổ chức chương trình a khi bit đến chương trình này em rất vui như có được 1hi vọng và cơ hội thay đổi nụ cười của mình được tự tin hơn.răng em thưa và không đều từ khi nhỏ khi thấy các bạn cười nói chuyện tự tin với hàm răng đều và đẹp em ước gì mình cũng được như các bạn.Em mất tự tin khi giao tiếp lên ít bạn bè.khi đi làm và khi đã có gia đình em luôn ước mình có thể thay đổi đc nụ cười của mình sẽ tự tin hơn.Vì kinh tế của bản thân chưa đủ điều kiện lên ước mơ đó không thể thành hiên thực.Nay em đc bit đến chương trình em mong sẽ được thay đổi nụ cười tự tin đã mất lâu nay cũng là đc thay đổi cuộc sống mới.

Bình luận