THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR35103 - Tạ Thị Thu Thùy

0 bình chọn

Chào chương trình. Em tên Thùy .từ nhỏ răng em đã không được như bao người . răng em bị thưa và hô ra .hằng ngày đi học mỗi lần nói chuyện hay cười là bạn bè cứ rêu chọc em là răng chuột .răng thưa này nọ . nên em cũng chẳng dám cười . cũng ít giao thép với các bạn vì ngại . nay em được biết đến chương trình mong chương trình giúp đỡ em

Bình luận