THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR33803 - Tạ Đức Chinh

0 bình chọn

E muốn tham gia để có được xuất làm răng miễn phí vì là sinh viên gia đình khó khăn nên e tự mưu sinh tự đi học nên e rất cần nụ cười để phục vụ công việc của em… năm nay em là sinh viên năm 3 thanh nhạc công việc diễn viên tự do

Bình luận