THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR32940 - Tạ Đình Hồng

0 bình chọn

Dạ! E sinh ra và lớn lên tại 1 vùng nông thôn nghèo cuộc sống còn quá nhiều khó khăn vất vả mưu sinh. Nay em biết đến chương trình này. Mong chương trình giúp e thay đổi cuộc đời của em.

Bình luận