THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR32780 - Phan thị minh hiền

2 bình chọn

Cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới với chương trình , đã tạo điều kiện cho em tham gia chương trình này . Em muốn có 1 hàm răng đẹp để cười rạng rỡ như đám bạn em . Răng em rất xấu khi nào củng chẳng giám cười . Chụp chung với đám bạn ai củng đẹp em thì lại rất xấu vì không cười . Đến nổi giờ chẳng ai cho em chụp chung . Em xin chương trình duyệt bài cho em . Cho em có một hàm răng mới ạ .

Bình luận