THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR35079 - Phạm Thị Liễu

1 bình chọn

E mong muốn có một diện mạo thay đổi để có một cuộc tốt hơn. Được tự tin để giao tiếp. E mong muốn đc cười thật tươi mà hơn 20 năm qua e chưa có cơ hộ làm đc điều này.

Bình luận