THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR34008 - Nguyễn Thị Huệ

1 bình chọn

Rất mong nhận được sự tài trợ.răng cấm em hỏng toàn diện lâu rồi do hoàn cảnh khó khăn em kông có đk trồng răng lại.Em hiện là mẹ đơn thân lại nuôi hai con ăn học.công việc của em bấp bênh nên em rất mong nhận được sự tài trợ của chương trình

Bình luận