THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR33974 - Nguyễn Thị Thúy

1 bình chọn

Em bi ho nhinnkhuon mắt rất kho nhìn. Cuộc song cua em thật la kho khan khi di xin việc. O đâu ngươi ta cung tuyen nguoi co ngoai hinh . Cho nên em ko giam di xin nhưng cv yêu cau ve ngoai hinh. Đi học thi ban bê trêu chọc. Vay em xin kinh mong quy bênh viên ho tro va ưu tiên cho em dc tim lai nữ cuoi cua chinh minh . Vì khi chụp anh em ko giam cuoi tuoi. Em xin cam ơn. Hay cho em một lân dc thoai mai tu tin cuoi tuoi trước mắt ngươi khác.

Bình luận