THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR34072 - nguyễn thị Thanh

0 bình chọn

Tôi có nguyện vọng được chỉnh sửa hàm răng của mình từ rất lâu nhưng không có điều kiện kinh tế.Nay có chương trình nụ cười mới tài trợ tôi muốn được chỉnh sửa lại hàm răng của mình để có nụ cười tự tin hơn.

Bình luận