THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR35562 - Nguyễn Thị Minh Nguyệt

12 bình chọn

Móm. Từ nhỏ Đi đâu cũng bị mọi người dòm ngó, chế nhạo. Lớn hơn đi dọc ra trường xin việc khó khăn vì ngoại hình xấu xí. Nhiều lúc buồn vô cùng. Ra đường gặp người lạ họ nhìn mình như người ngoài hành tinh ấy. Rồi họ cười họ nói : con này móm. Do sinh ra bị vậy chứ ai muốn đâu kia chứ

Bình luận