THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR33210 - Nguyễn Thị Kim Ngân

0 bình chọn

Em bị hô nên khi cười không đuọc tự nhiên. Khi bạn bè nhắc đến thì rất la buồn va tự ti. Em mong mình đuoc thay đổi va tự tin với nụ cười minh hơn

Bình luận