THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR35868 - Nguyễn Hoàng Oanh

7 bình chọn

Mình hàm xấu, răng không đều và 1 cái bị ngã lún vào nếu. Hàm và răng của mình làm mình rất tự ti. Vì vậy mà mình đã có nhu cầu muốn sửa từ lâu, nhưng mẹ và mình vẫn còn phân vân không biết chọn trung tâm uy tín nào. Và hôm nay gặp được Nha Khoa Paris. Mình rất mong nha khoa giúp và hỗ trợ mình

Bình luận