THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR33613 - Nguyễn Hà Phương Ánh

0 bình chọn

câu nói mà em được nghe nhiều nhất đó là ” cười nhỏ thôi, cười lớn nhìn hô với lộ nứu kìa”. và em chỉ có thể cười nhẹ chính diện chứ không thể nào cười góc nghiêng trái hoặc nghiêng phải. từ lúc em nhận thức được thì em luôn khao khát được sửa răng. em chỉ ước được cười thật tươi chính diện, mà không cần phải điều chỉnh góc cười hay phải cười nhẹ nhàng

Bình luận