THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR35584 - Lê Thanh Nhi

9 bình chọn

Em có 1 hàm răng không đều ạ!Em rất ngại nói chuyện khi giao tiếp với bạn bè hay bất cứ 1 ai đố!Nó cũng rất khó khăn trong việc ăn uống và học tập của em!Em đã muốn đi niềng răng nhưng gia đình em không đủ điều kiện !Gia đĩnh em chỉ có mẹ và em với em gái em!1 mình mẹ em đi làm nuôi 2 đứa em ăn học!em không dám xin mẹ vì biết mẹ không có tiền!Em biết đến chương trình này do 1 người bạn em giới thiệu em tham gia!Em luôn mong muốn có 1 hàm răng đều như mọi người xung quanh !

Bình luận