THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR33172 - Lê Ngọc Hân

0 bình chọn

Em ở nước ngoài nhưng thấy công nghệ làm đẹp ở Việt Nam! Rất phát triển và giá thành lại phù hợp nên rất muốn có cơ hội làm răng ở Việt Nam! Để giúp đất nước phát triển hơn và có thể khoe với những người nước ngoài là ở Việt Nam! Tôi con người cũng rất tài cũng sánh được với các đất nước phát triển

Bình luận