THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR33450 - Lại Thị Thảo

3 bình chọn

Em rất mong muốn được sự giúp đỡ của các bác sỹ&nhà tại chợ chương trình đã cho em cơ hội được tham gia với hoàn cảnh khó khăn của em bây em giờ xin cảm ơn

Bình luận