THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR35006 - Kim Nguyễn Quốc Hưng

0 bình chọn

Năm nay, em mới 18 tuổi thoi mà e rất tự ti với nụ cười đa số e không dám cười vì răng cửa của e mọc xéo. Thêm vào răng e cũng hô nên e rất tự tin khi cười, nhiều khi e đi làm công việc phục vụ yêu cầu nụ cười đẹp mà vì nụ cười mà e cũng mất công việc làm, mặt e không tới nỗi xấu nhưng mỗi lần cười là thành xấu. Nhiều lần bạn e cũng chọc e vì e cười nhìn ghê
E mong chương trình sẽ giúp đỡ e cho e được cười chứ không phải mỗi lần cười là ngậm miệng lại

Bình luận