THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR33422 - Kiều Nữ Diệu Linh

2 bình chọn

Bản thân cảm thấy tự ti khi đi học. Mình đang theo đuổi ngành du lịch mà ngành đòi hỏi ngoại hình ưu nhìn. Quyết định tham gia chương trình với mong muốn tự tin hơn trong giao tiếp hằng ngày. Cảm ơn đã tạo ra 1 chương trình hết sức nhân văn.

Bình luận