THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR35034 - Huỳnh Thị Hồng Đào

0 bình chọn

Em có 1 số vấn đề về răng nên em muốn đăng ký tham gia.răng e là răng giả ở hàm trên phía trước.mà lâu ngày bị vỡ ra và phía trong bị hư răng nhiều.e muốn làm lại mà không biết chi phí thế nào và ở đâu là đẹp ạ.e biết đến chương trình và đăng ký tham gia để được thay đổi bản thân được đẹp hơn.

Bình luận