THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR35126 - Hoàng Thị Thủy

0 bình chọn

Từ ngày tôi nhận thức được cái đẹp tôi đã không còn đủ tự tin để nói chuyện với người khác nữa nhất là những người tôi muốn làm quen. Mỗi lúc nói chuyện cười đùa thì chỉ biết cười mím chặt môi hoặc cúi gầm mặt xuống hoặc phải lấy tay che miệng. Tôi mong ước được sửa lại răng để tôi có thể tự tin đứng trước mọi người cười nói một cách thoải mái nhất

Bình luận