THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR34693 - Đặng thị ái lựu

2 bình chọn

Em bị sức môi môi bị méo lợi méo theo nên răng mọc bị méo bị lộn xộn không đều. Em rất ngại dị không tự tin khi giao típ và trong công việc. Em mong mình được may mắn được chọn để tự tin hơn ạ

Bình luận