THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR34025 - Chung Bá Phú

10 bình chọn

Muốn thay đổi nụ cười để công việc làm ăn dễ dàng hơn. Trước kia bị người đời cười chê, nhà nghèo không có tiền để trồng răng cấy ghép Implant nổi được. Để tới giờ thì không dám gặp mặt ai, cảm thấy chán cuộc sống, sống cũng không được vui, buồn quanh năm suốt tháng, tháng này qua năm nọ. Thấy chương trình này cũng mừng vui lắm. Xin công việc làm không ai nhận, thấy hàm răng người ta không nhận, thấy cũng tủi thân lắm, đi làm xây dựng, làm nghề phụ hồ thì chỉ có 1 người quen nhận mình làm thôi. Mới thất nghiệp, xin chỗ khác không ai nhận, tôi thì chán cuộc sống lắm, buồn lắm những cũng gắng tới giờ. Đâu ai hiểu được cho mình, bạn bè cũng xa mình, tôi không muốn sống nữa.

Bình luận