THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR32750 - Bùi Thị Huyền

0 bình chọn

Tôi hi vọng thay đổi cuộc sống hiện tại.tôi hi vọng tôi mở được cánh cửa tương lai về tình yêu về công việc. Hiện tại với tôi là số 0 tròn chĩnh. Ai có thể giúp đỡ tôi? Ai tiếp cho tôi ước mơ trở thành sự thật? Hi vọng mong manh.

Bình luận