Hệ Thống Chuỗi Nha Khoa Uy Tín toàn Quốc
  • hà nội
  • hải phòng
  • nghệ an
  • đà nẵng
  • TP HCM
THÔNG TIN ỨNG VIÊN
PR32940 - Tạ Đình Hồng
0 bình chọn

Dạ! E sinh ra và lớn lên tại 1 vùng nông thôn nghèo cuộc sống còn quá nhiều khó khăn vất vả mưu sinh. Nay em biết đến chương trình này. Mong chương trình giúp e thay đổi cuộc đời của em.

BÌNH LUẬN
1900.6900 tham gia ngay